کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دولت اوکراین: رژیم ایران عمدا هواپیمای مسافربری ما را سرنگون کرد

11:50 - 28 فروردین 1400

"الکسی دانیلوف" دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین که مسئولیت نظارت بر روند تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران را دارد، اظهار داشتە است: "رژیم ایران برای جلوگیری از ورود در چرخه تنش‌های نظامی با ایالات متحده، هواپیمای پرواز ٧٥٢ اوکراین را به عمد سرنگون کرد".

"الکسی دانیلوف"، در مصاحبه با روزنامه کانادایی"گلوب اند میل"، افزوده است: "رژیم ایران به هیچ طرفی اجازه اجرای تحقیقات درمورد این فاجعه را نمی‌دهد".

"دانیلوف" رسما اعلام کرده است: " سپاه تروریست پاسداران "عمدا" به هواپیمای مسافربری شلیک کردە است.

بە دنبال اظهارات مقام اوکراینی، "کیوان خسروی"، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت رژیم ایران موضع‌گیری صریح اوکراین مبنی بر سرنگونی عمدی پرواز ۷۵۲ از سوی سپاه تروریست پاسداران را سفارشی نامیده است.

بە دنبال سرنگونی و کشتە شدن همە مسافران پرواز ٧٥٢ ، مقامات اوکراینی از رژیم ایران خواستند تا "جعبە سیاە" هواپیمای ساقط شدە را تحویل اوکراین دادە تا با بررسی دادەهای آن بە واقعیات ماجرا برسند، اما مقامات رژیم ایران ارسال "جعبە سیاە" را برای کشورشان "حیثیتی" عنوان کردەاند.