کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ذخایر ارزی رژیم طی ۲سال ۳۰ برابر کاهش یافته

09:32 - 24 فروردین 1400

روزیک‌شنبە، ٢٢ فروردین ١٤٠٠، صندوق بین‌المللی پول در  گزارشی از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه اعلام کرد: ذخایر ارزی قابل دسترس رژیم ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ٤ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افت کرده است.

متوسط ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از سال‌ ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بودە است که در سال۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵میلیارد دلار رسید و در سال۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در سال گذشته به ٤ میلیارد دلار سقوط کرد.

ایران در سال‌های گذشته با توسل به تزریق ارز در بازار تلاش کرد که جلوی شتاب افت ارزش ریال را به‌طور مصنوعی بگیرد اما کاهش شدید ذخایر ارزی ایران باعث شده که هم اکنون رژیم نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند.

صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ تورم پارسال ایران را ۳۶.۵ درصد اعلام و پیشبینی کردە امسال نیز به ۳۹ درصد برسد.