کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رابرت مالی: سیاست درست در قبال رژیم ایران دیپلماسی است نە فشار حداکثری

12:35 - 18 فروردین 1400

"رابرت مالی"، نمایندە آمریکا در امور ایران در مصاحبە با رادیو "ان پی آر" آمریکایی گفته است، روند بازگشت طرفین به تطابق با تعهدات توافق هسته‌ای، طولانی و سخت خواهد بود.

سرپرست تیم آمریکایی در گفتگوهای وین اذعان کردە است روند بازگشت به تطابق با تعهدات توافق هسته ای شامل مذاکرات برای شناختن گام هایی که آمریکا باید بردارد و گام هایی که ایران باید بردارد، است.

"مالی" همچنین افزوده است رژیم ایران به طور فزایندەای از تطبیق با تعهدات هسته ای خارج شده است.

در همین زمینە "محمد جواد ظریف"، وزیر خارجه رژیم نیز گفته است، تحریم های دوران دونالد ترامپ غیر قانونی بودە و تاکید کردە، باید پیش از آن که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را تغییر دهد، تحریم‌ها برداشته شوند.

"رابرت مالی" در زمینه جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته ای نیز اظهار داشتە تحت ریاست جمهوری بایدن، ایالات متحده متعهد است که اطمینان حاصل شود ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نمی کند.

"مالی" همچنین گفته کە دولت "جو بایدن" در آمریکا اعتقاد دارد که بهترین روش برای تحقق این هدف، "دیپلماسی" است.