کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رانندگان تاکسی در مریوان تجمع اعتراضی برگزار کردند

11:33 - 30 شهریور 1399

جمعی از رانندگان تاکسی شهرستان مریوان، درمقابل ساختمان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مریوان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز شنبه ۲۹شهریورماه، رانندگان تاکسی کد ۸ مریوان در اعتراض به بلاتکلیفی وعدم به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌هایشان با تجمع در مقابل ساختمان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر این شهرستان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این رانندگان خواستار رسیدگی به مشکلات خود و سازمان‌دهی وضعیت تاکسی‌های این خط شدەاند اما از سوی نهادهای مربوطە رژیم هیچ پاسخی بە آنان دادە نشدە است.

این رانندگان همچنین اعلام کرده‌اند که بعد از ۵ ماه و با وجود دریافت ۱۵ میلیون تومان از هر راننده توسط تاکسیرانی، رانندگانی غیر کد ۸، که در همین مسیرها مسافر جابه‌جا می‌کنند، از به رسمیت شناختن آن‌ها خودداری می‌ کنند و به آن‌ها اجازه کار نمی‌دهند.

رانندگان معترض تاکید کردەاند که علیرغم اینکه مانند دیگر تاکسی‌ها، هزینه‌های مربوطه را به تاکسیرانی پرداخت می‌کنند، اما فعالیت‌های آنان به رسمیت شناخته نشده است.