کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم اسلامی و خامنه‌ای دیگر مشروعیت ندارند

11:39 - 15 مرداد 1398

کوردستان میدیا: رژیم اسلامی و علی خامنه‌ای مشروعیت خود را از دست داده‌اند و بر مخالفان بی‌شمار آن افزوده می‌شود.

براساس گزارشات منتشر شده، ١٤ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی بیانیه‌ای خواستار استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند.

این فعالان حوزه‌ زنان گفته‌اند: "آپارتاید جنسیتی ماحصل نگاه مردسالارانه‌ و ضد زن رژیم است که ارزشهای انسانی مارا محو نموده‌ و حقوق اولیه‌ی ما را پایمال کرده است و هرکس لب به اعتراض گشاید به توهین، تحقیر، ضرب وشتم، حبس و اعدام محکوم می‌گردد، ما خواهان استعفای "خامنه‌ای" و "گذار از جمهوری اسلامی" و "تدوین قانون اساسی" جدید هستیم".

آنان همچنین افزودند: "با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه‌ خود را با گفتن "نه به جمهوری اسلامی" ادامه می‌دهند.

خرداد ماه نیز ١٤ نفر از فعالان مدنی سیاسی در بیانیه‌ای خواستار "استعفای خامنه‌ای" شده بودند که تعدادی از آنها بازداشت گردیده و تعدادی نیز پیامهای تهدید آمیز دریافت کرده یا مورد حمله واقع شدند.