کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم اعتراضات مردمی را به احزاب اپوزیسیون مخالف رژیم ربط داد

16:23 - 26 آبان 1398

کوردستان میدیا: مسئولان رژیم ایران اعتراضات مشروع و روای مردم سراسر ایران و بویژه کوردستان را به اپوزیسیون مخالف رژیم ربط دادند.

مسئولان رژیم اسلامی ایران بار دیگر برای تحریف واقعیت و به بهانه‌های واهی اعتراضات روا و مشروع مردم ستمدیده ایران را عوامل خارجی و احزاب اپوزیسیون مخالف رژیم ایران ربط داده تا از این طریق راه را برای سرکوب و قتل عام هرچه بیشتر مردم بیگناه باز نمایند.

"علی شمخانی"، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، یکشنبه ٢٦ آبان ماه، در سخنانی با هجوم به احزاب و اپوزیسیون مخالف رژیم ایران، تظاهرات برحق و روای مردم ایران را در برابر افزایش بهای بنزین را به این احزاب ربط داد.

نامبرده در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: "اپوزیسیون مخالف حکومت در اغتشاشات دو روز گذشته دست داشته‌اند و با سلاح گرم به بانک‌ها و اموال عمومی آسیب رساندند".

وی همچنین اضافه کرد که: "افرادی از سوی احزاب اپوزیسیون مخالف حکومت سازماندهی شده و به ماموران نیروی انتظامی حمله کرده‌اند".

این سخنان "شمخانی" در حالی است که مردم معترض در سراسر ایران بصورت مسالمت‌آمیز در حال اعتراض به افزایش بهای بنزین بودند که این اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم به درگیری انجامید و تاکنون ده‌ها تن کشته و زخمی برجای گذاشته است.