کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران با آگاهی از ورود کرونا با تعویق انتخابات مخالفت کرده است

11:39 - 16 فروردین 1399

وزارت داخلی رژیم ایران علیرغم آگاهی از ورود و شیوع کرونا در ایران، با تعویق انتخابات نمایشی مجلس رژیم ایران جلوگیری بعمل آورده و کرونا را در سراسر ایران انتشار داده است.

"بهرام پارسایی"، نماینده مردم شیراز و عضو فراکسیون امید مجلس رژیم ایران اعلام کرد که قبل از اعلام رسمی حکومت ایران مبنی بر ورود کرونا به ایران، این ویروس در شهرستان قم و دیگر شهرها شیوع پیدا کرده بود.

"پارسایی" همچنین گفت که بحث تعویق انتخابات بدلیل شیوع کرونا مطرح شده و ما بعنوان مجری انتخابات با این درخواست مخالفت کردیم.

نامبرده اذعان کرد که بحث قرنطینه قم و تهران و برخی شهرهای دیگر مطرح شد که آن نیز از سوی حکومت صورت نپذیرفت.

رژیم ایران علیرغم آگاهی از ورود کرونا به ایران آن را از مردم مخفی نگه داشته و درصدد بوده تا با برگزاری انتخابات نمایشی مجلس، مشروعیت و هیمنه پوشالی خود را به دنیای بیرون نشان دهد که هم با "نه" بزرگ مردم ایران و شکستی مفتضحانه روبرو شد و هم ویروس کرونا را در سراسر ایران انتشار داد و جان هزاران نفر را قربانی سیاست‌های کثیف خود کرد.