کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران به مستعمره چین تبدیل می‌شود

13:47 - 30 شهریور 1399

یکی از مسئولین وزارت آموزش و پرورش رژیم ایران از برنامه‌ریزی برای افزودن زبان چینی به فهرست زبان خارجه دانش‌آموزان در سال جاری تحصیلی خبر داد.

"علی محبی"، سرپرست معاونت و برنامه ریزی آموزشی رژیم ایران، درباره آموزش زبان چینی در مدارس اعلام کرد که تا این مسئله در حال برسی است و تا پایان سال جاری به سرانجام می‌رسد.

این مسئول رژیم افزوده شدن آموزش زبان چینی و عربی به فهرست زبان‌های خارجی مدارس را "دادن حق انتخاب به دانش‌آموزان" توصیف کرده است.

پیشتر نیز رییس پیشین سازمان پژوهش پیشنهاد ورود زبان چینی به فهرست آموزش زبان‌های خارجی مدارس را داده بود.

رژیم ایران به شرط تداوم به حاکمیت خود حاضر است به مستعمره کامل چین تبدیل شود.