کوردستان میدیا

شنبه 5 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران نماینده مردم نیست

17:02 - 26 دی 1398

کوردستان میدیا: رژیم ایران در صدد است به هرطریقی در جامعه جهانی مشروعیت داشته باشد، اما مردم ایران و کوردستان این ادعا را درعمل رد می‌کنند.

پس از سقوط هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه تروریست پاسداران، مردم بیش از پیش اثبات کردند که این رژیم نماینده آنان نیست.

مردم جهت محکوم‌کردن این جنایت رژیم در شهرهای مختلف سراسر ایران به خیابان‌ها آمدەه و علاوه بر سر دادن شعار علیه کلیت رژیم، پرچم رژیم را به آتش کشیدند.

مهره های رژیم جهت پاسخ به مخالفان رژیم، پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیده و زیر پا گذاشتند.

در دانشگاه کوردستان و تهران، دانشجویان از پاگذاشتن روی پرچم های آمریکا و اسرائیل که رژیم با ابعاد بزرگی روی زمین کشیده است، خودداری کردند.

این اقدام دانشجویان نشان داد که مردم ایران و کوردستان دشمن هیچ کشوری در جهان نیستند، بلکه تنها دشمن مردم ایران رژیم ولایت فقیه است.

مسئولین کشور آمریکا و اروپا پس از اعتراضات اعتراف کردند که مردم ایران دشمن مردمان هیچ کشوری نیستند، بلکه این رژیم ایران است که دشمن تمام جهان است.