کوردستان میدیا

سه شنبه 29 بهمن 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران هفتمین کشور دنیا از نظر سانسور است

13:49 - 20 شهریور 1398

کوردستان میدیا: کمیته محافظت از خبرنگاران، رژیم ایران را جزو هفتمین کشوری که بالاترین حد سانسور را بر مردم اعمال می‌کند در ردەبندی خود قرار دادە است.

در گزارش این کمیته نام ایران در کنار کشورهای همچون اریتره، کره شمالی، ترکمنستان، عربستان، چین و ویتنام به چشم می‌خورد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان و دریافت اخبار حق هر انسانی است اما  رژیم ایران با ممنوع یا محدودکردن رسانه‌های مستقل و ارعاب خبرنگاران برای سکوت یا زندانی کردن آنها، به معیارهای بین‌المللی بی‌اعتنایی می‌کنند.

در این گزارش در بخش سانسور در ایران آمده که حکومت ایران خبرنگاران را بازداشت و وب‌سایت‌های خبری را مسدود می‌کند و  با آزار و اذیت خبرنگاران و خانواده و اقوامشان فضای ترس را بر جامعه حکمفرما کرده است.

برای این گزارش معیارهایی از قبیل، زیر نظر گرفتن خبرنگاران و هک یا حمله‌های هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از سفر خبرنگاران خارجی، محدود یا مسدود کردن اینترنت، پارازیت انداختن، قوانین محدود کننده هتک حرمت یا انتشار اخبار کذب، وجود رسانه‌های مستقل یا خصوصی، زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه نگاران و قوانین محدودکننده آزادی بیان در نظر گرفته شده است.