کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران وضعیت اقتصادی مردم را درنظر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد

13:01 - 13 فروردین 1399

"محسن جلال‌پور"، رئیس اسبق اتاق بازرگانی رژیم ایران با انتقاد از رویه رژیم ایران در قبال مردم، اعلام کرد که رژیم ایران شرایط اقتصادی مردم را درک نمی‌کند.

"جلال‌پور" اعلام کرد که تورم مداوم در حال افزایش است و با سست شدن پایه‌های اقتصادی ایران، سفره‎‌های مردم نیز کوچک‌تر می‌شود.

بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل یا در آستانه تعطیلی هستند و هر روز بر میزان بیکاران افزوده می‌شود.

نامبرده همچنین با انتقاد شدید از مسئولان رژیم ایران اعلام کرد که مردم از لحاظ اقتصادی در شرایط وخیمی قرار دارند، ولی مسئولان این شرایط را در ک نمی‌کنند.

سیاستمداران رژیم ایران دارای زندگی اعیانی و متمول بوده و شرایط زندگی مردم عادی که بدلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازار به وخامت بیشتری نیز گراییده را درک نکرده و ارزشی برای جان و شرایط مردم قائل نیستند.