کوردستان میدیا

یکشنبه 28 دی 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم به وثیقه‌گذار "پروین محمدی" فشار آورده است

16:45 - 9 آذر 1398

کوردستان میدیا: مسئولان قضایی زندان اوین به وثیقهگذار "پروین محمدی" فشار آورده تا نامبرده را تحویل زندان دهد.

مسئولان قضایی زندان اوین به وثیقە گذار "پروین محمدی" فشار آورده‌اند که ظرف ١٠ روز نامبرده را بە مراجع قضایی رژیم ایران تحویل دهد.

مجتمع قضایی زندان اوین به وثیقه‌گذار "محمدی" مهلت داده‌اند که از تاریخ پنجم آذر ماه تا پانزدهم همان ماه به مدت ١٠ روز، "پروین محمدی" را تحویل زندان دهد.

 "پروین محمدی"، فعال کارگری و معاون اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ نهم اسفندماه سال قبل، ٦ روز قبل از روز جهانی کارگر بازداشت شده و بعد از مدتی بازداشت در زندان‌های قرچک و اوین، با وثیقه ١٥٠ میلیون تومانی آزاد شد، اما اینک وی را برای گذراندن یک سال حبس فراخوانده‌اند.

"پروین محمدی"  از سوی رژیم به اتهام "اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده است.