کوردستان میدیا

یکشنبه 12 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سخنگوی دوم سازمان جیش العدل: با شهادت یک نفر حرکت این کشتی عظیم متوقف نخواهد شد

10:51 - 11 آذر 1399

در استان سیستان و بلوچستان مصائب و مشکلات از طرفی عرصە یک زندگی عادی را بر مردم این استان تنگ کردە است و مردم در سادەترین شغل با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم ایران روبرو می‌شوند. از سویی دیگر رژیم در صدد تقسیم استان سیستان و بلوچستان است. در این بارە وب سایت "کوردستان میدیا" با "حسین گمشادزهی" سخنگوی دوم سازمان "جیش العدل" مصاحبەای ترتیب دادە است.

مصاحبە: جمال رسول دنخه

 جمهوری اسلامی ایران در سیستان و بلوچستان طی روزهای گذشته اقدام بە کشتار بسیاری از کاسبکاران بلوچ کردە است. چرا؟

این رفتار جزو عادات رژیم ولایت فقیه است. در بلوچستان همیشه مردانی که برای لقمه حلالی از خانه بیرون می‌روند، نمی‌دانند که شب سلامت به منزل می‌رسند یا خیر. همانطوری که در اخبار بارها مشاهده کردید جوانانی که جانشان را برای لقمه نانی به خطر می‌اندازند و سوخت می‌فروشند به راحتی توسط ماموران وظیفه کشته می‌شوند.

برای چرایی این موضوع باید به ترس رژیم ولایت فقیه از جوانان بلوچ اشاره کرد. این‌ها جوانان ما را می‌کشند تا به قول خودشان ترس به دل جامعه بیافتد و عملی ضد آن‌ها صورت نگیرد.

 وضعیت کنونی سیستان و بلوچستان از لحاظ  اقتصادی چگونە است؟

وضعیت اقتصادی بلوچ ها در بلوچستان رشدی نسبت به قبل نداشته اما گجر(فارس)ها و غیربومی‌ها اکثرا از وضع مالی خوبی برخرودار هستند. ضمن اینکه با اقتصاد ضعیفی که رژیم برای مردم بجا گذاشته بیشتر فشار به اقشار پایین جامعه و عمدتا مردم عادی وارد می‌شود. اکنون وضع معیشتی برای مردم بلوچستان بدتر از گذشته است و حتی برخی از مردم توان خرید مایحتاج اولیه زندگی را نیز ندارند.

سوال دیگری کە مطرح است این می‌باشد آمار کرونا روزانە مرگ چندین تن از شهرواندن بلوچ را می‌گیرد، اطلاعات شما در این زمینە چیست؟

بله درست است، متأسفانه در اثر این بیماری روزانه چندین تن از عزیزان ما در بلوچستان جان خودشان را از دست می‌دهند. مقصر اصلی این کشته‌ها رژیم است که نتوانسته رشد و شیوع این بیماری را کنترل کند. در حالی که کشورهایی مانند چین که وضع بسیار بدی در این بیماری داشتند امروزه صریحا اعلام می‌کنند که کرونا در کشورشان به حد بسیار پایینی کاهش یافته است.

ضمن اینکه، در این مدت شیوع بیماری کرونا، تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان قوم بلوچ و علمای گران قدر فوت شده‌اند که تعداد بالای این موارد ما را نگران کرده است تا شاید دستی از عمد در کار باشد.

 بە بحثی دیگر بپردازیم؛ طی روزهای گذشته جمهوری اسلامی ایران مدعی شد کە "ملاعمر شاهوزهی" بە همراە فرزندانش در تربت ایالت بلوچستان کشتە شدەاند، نظر شما دربارە این خبر چیست؟

بله متأسفانه ملا عمر از مجاهدین باسابقه بلوچستان و از اولین شیرمردان بلوچ بود که برای مبارزه با رژیم ایران و دفاع از حق مظلومین در دهه ٩٠ میلادی با همراهانش بە پا خواست. وی بعدها لشگر خراسان را ایجاد کرد و در این سال‌ها در حال مبارزه با نیروهای سپاه تروریست ایران بوده است.

سازمان جیش العدل کە برای احقاق حقوق مردم بلوچ فعالیت می‌کند؛ چه واکنشی بە این خبر دارد؟

سابقه چندین ساله جهاد در بلوچستان نشان داده است که با شهادت یک نفر حرکت این کشتی عظیم متوقف نخواهد شد. ملاعمرشاهوزهی مجاهدی بزرگ و با ریشه بود، اما به فضل الله مسیر ایشان ادامه خواهد یافت.

برنامەهای شما در مقابلە برای سیاست سرکوب شدید کنونی از سوی رژیم ایران در این برهە زمانی چیست؟

سازمان جیش العدل، همانطور که از ابتدا در تمامی فعالیت‌هایش نشان داده رویکرد دفاعی در برابر ظلم‌های رژِیم حاکم بر ایران دارد. اکنون نیز مانند گذشته اخطار می‌دهیم که اگر عوامل رژیم ایران دست از سرکوب شهروندان اهل سنت برندارد باید مراقب جان مأموران خود در مرزها و شهرهای بلوچستان باشد.

 نظرات خود را در رابطە با شرایط کنونی سیستان و بلوچستان برای ما توضیح دهید.

در کنار همه مشکلات و سختی‌های پیش آمده اما نسبت به آینده بلوچستان خوش‌بین هستیم. زیرا در این وضعیت کنونی مردم بلوچستان و علی‌الخصوص جوانان نسبت به گذشته هوشیارتر شده و متوجه خیانت عوامل رژیم شده‌اند.