کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سفارت رژیم تهران در کابل سنگباران شد

12:22 - 19 خرداد 1399

روز یکشنبه هجدهم خرداد، مردم افغانستان مقابل سفارت رژیم ایران در کابل تجمع کردند و نسبت به جنایت کشتن و سوزاندن مهاجران افغانی، ابراز نارضایتی کردند.

معترضین افغانی  با  سنگباران‌کردن  سفارت  رژیم  و رنگ پاشیدن بر لوحه و ورودی سفارت رژیم ایران به نشانه اعتراض بیزاری خود را به رژیم ایران ابراز داشتند.

تیراندازی مامورین امنیتی سرکوبگر رژیم ایران به خودروی حامل مهاجران افغانستانی در شهر یزد و آتش گرفتن خودرو، سوختن و کشته شدن شماری از آن مهاجران افغانی واکنش‌های گسترده‌ای در سطح سیاسی و اجتماعی در بر داشته است.

در همین رابطه "مهدی راسخ"، نماینده مجلس افغانستان، این قدام رژیم ایران را خلاف قانون و معاهدات بین‌المللی دانست و تاکید کرد که رژیم ایران در حال نهادینه کردن خشونت علیه مهاجران افغانستانی است.

در عراق و لبنان نیز صدها  نفر در اعتراض به حضور و نفوذ رژیم ایران در این کشورها دست به تظاهرات زدند.

معترضین لبنانی خواهان خلع سلاح گروه نظامی حزب‌الـله  وابسته به رژیم ایران شده و پرچم این گروه و عکس‌های "سیدحسن نصراله"، رهبر این گروه را به آتش کشیدند.