کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سپاه پاسداران دروغ می‌گوید

19:35 - 4 تیر 1397

جمال رسول دنخه

از دیرباز با لغتی تحت عنوان "امنیت" آشنایی داریم و هر روزه در زندگی خود آنرا در چارچوب‌ و زوایای مختلفی بە کار می‌گیریم. اما تا کنون آنچە برای ملیت‌های ایران در ذهن مردمان آنان نقش بسته است؛ کلمە "امنیت" مترادف است با سرکوب، زندان، رعب، وحشت، یورش، بازادشت و ... .

کسی نیست کە هر دم و زمانی سخنانی را در مورد امنیت و پاسداشت مرزهای جغرافیایی از مسئولان رژیم جمهوری اسلامی نشنیدە باشد. سخنانی کە مسئولان رژیم با ابهت ساختگی و ژست سیاسی متوهمانە خود جملە "اشراف کامل اطلاعاتی" را بر زبان‌ها می‌رانند؛ اما بە راستی این ادعا در کجا جای می‌گیرد؟!

کمی بە آن نزدیکتر شویم و این مساله را از زاویە کوردستان بنگریم؛  کە گفتیم کوردستان بحث امنیت گستردەتر و وسیع‌تر می‌شود؛ چرا کە امنیت و بکارگیری وسایل ملزومە تامین امنیت چە از لحاظ فیزیکی و چه روانی در کوردستان ایران ابعاد گستردەتری دارد. همچنین از سویی دیگر بکارگیری امنیت از سوی مسئولان رژیم در کوردستان بە نوعی ژست سیاسی است، چرا کە هر کس بیشتر بکشد و جنایت انجام دهد در بیت رهبری شیرین رخساتر است.

در تفسیری دیگر مسئولان رژیم ایران هرگاه سخنی از امنیت راندە باشند، سخنان آن در کوردستان طوری است کە گویا ملت کوردستان، در همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی رژیم از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند و در پس آن می‌گویند که ما با همکاری نیروهای خود از هر گونە تحرکات گرو‌ه‌های مخالف مطلع هستیم و نقشەهای آنان را در کوتاه‌ترین فاصلە زمانی برملا می‌کنیم.

برخلاف این ادعای ساختگی مسئولان رژیم در خصوص امنیت باید یادآور شد کە فهم آنان از امنیت ایجاد ترس و کشتار است و غیر از آن چیزی نمیدانند یا نمیخواهند بدانند.

یک نموونە از آن را یادآور خواهیم شد:

شامگاه ١٨ خردادماه سال جاری نیروهای پیشمرگە کوردستان طی عملیاتی موفقیت‌آمیز ضربەای مهلک را بر پیکرە رژیم و سازمان تروریستی آن یعنی سپاه پاسداران وارد کردند کە طی این حملە شماری از نیروهای این سازمان تروریستی کشتە و زخمی شدند.

در پس این حملە رژیم بە سکوتی مرگبار گراییدە بود و احدی از مسئولان این رژیم سخنی در این بارە بر زبان نیاوردند و اشراف کامل اطلاعاتی آنان نیز در هیچ جایی یافت نمی‌شد. بعد از گذشت چند روز این عملیات نیروهای پیشمرگە کاسە صبرشان لبریز شدە و وبسایت‌های اطلاعاتی رژیم  پیش دستی کردە و در خبر خود اذعان کردە بودند کە پایگاه سپاه پاسداران در منطقه سیاه کوه اشنویه طی عملیاتی مورد حملە قرار گرفتە است و شماری از نیروهای سپاه مجروح بە بیمارستان "مطهری" ارومیه منتقل شدەاند.

تا اینجا نیز نهاد رسمی سپاه پاسداران رژیم هیچ خبری منتشر نکردە بود تا اینکە مجبور بە انتشار بیانیەای متوهمانە و دروغین شد کە در این بیانیە جز سخنان و کلمات کذب چیزی بە چشم نمی‌خورد. دروغ بزرگ سپاه پاسدران رژیم زمانی برملا شد کە فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان طی بیانیەای چنین اعلام داشت که: ''هم میهنان و تمام رسانه‌های را مطلع می‌سازد که در شامگاه هجدهم خرداد ١٣٩٧، درگیری مسلحانه‌ای مابین نیروی پیشمرگه کوردستان و نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در "سیاکوه" در منطقه "اشنویه" روی داد که طی آن ٩ پاسدار کشته و ١٨ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی و برخی از رسانه‌های دیگر، طی ٢٤ ساعت گذشته خبر شهید شدن ٧ پیشمرگه را منتشر کرده بودند که در این رابطه علاوه بر تکذیب خبر مذکور، همه را مطمئن می‌سازیم که پیشمرگه‌های کوردستان هیچ زیانی ندیده و در سلامت کامل به سر می‌برند و همچنین ماموریت و وظایف محوله را به انجام رسانده‌اند".

تکذیب بیانیە سپاه پاسداران رژیم ایران از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران ضربه‌ای سنگین بر پیکره این نهاد و تضعیف روحیه فرماندهان آن بود؛ چرا کە نهادی نظامی ـ تروریستی کە ادعای عملیات گستردە را در آن سوی مرزها را دارد در برابر کمترین فعالیت‌های حزب دمکرات کوردستان ایران به زانو درآمد.

از سویی دیگر سپاه پاسداران بەدنبال آن تکذیبە فرماندهی پیشمرگه کوردستان، دو بیانییە دیگر صادر کرد کە گویا دو تیم مسلح وابسته بە حزب دمکرات را طی درگیری‌هایی در داخل کوردستان شکست داده است. انتشار این دو بیانیه خود بیانگر دو مورد شکست مسئولان رژیم بود:

اولا: رژیم ایران کماکان کە ادعا می‌کرد امنیت سرکوبگرانەای در کوردستان برقرار نمودە، در این بیانییەها ذکر شدە بود کە درگیری با این تیم‌ها در داخل روی داده است.

ثانیا: صادر نمودن دو بیانیه بە صورت همزمان نشان از شکست غیر قابل انکار سپاه پاسداران و روحیە دادن بە اعضای این نهاد تروریستی بود.

طی روزهای گذشتە نیز شاهد آن هستیم کە رژیم با همە توان خود از ارسال مهمات و تسلیحات گرفته تا فشار و تهدید علیە مردم کوردستان، در پی آن است کە مردم علیە نیروهای پیشمرگە با رژیم همکاری کنند کە با پاسخ منفی مردم مواجە شدەاند و این تهدیدات رژیم و اعزام تجهیزات سنگین بە کوهستان‌های کوردستان همیشە سرافراز، نشان از آن است کە امنیت رژیم تنها ادعایی  پوشالی است.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.