کوردستان میدیا

سه شنبه 1 بهمن 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سیستم اقتصادی رژیم با فساد مالی روبروست

11:28 - 17 مهر 1398

کوردستان میدیا: بیش از ٥٥ درصد از صادرات غیر نفتی رژیم، به ایران بازنگشته و فرار مالیاتی در اقتصاد رژیم به ٤٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.

"فرهاد دژپسند"، وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم ایران در این مورد اعلام کرد: " از یک سال و نیم گذشته تاکنون حدود ٦١ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم که فقط ٢٧ میلیارد دلار آن به ایران بازگشته است".

نامبرده همچنین اعلام کرد: " تنها ٤٥ درصد ارز حاصل از فروش حدود ٥٥ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به ایران بازنگشته است".

کارشناسان اقتصادی "رانت خواری شرکت‌های خصولتی" و "عدم شفافیت اقتصادی" را عامل ناکارآمدی مسئولین رژیم در بازگرداندن ارز صادراتی می‌دانند.

بازنگشتن ارز حاصل از صادرات رژیم در حالی است که بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا بر علیه رژیم ایران، کشورهای مورد معامله رژیم از ترس تحریم‌های آمریکا حاضر به پرداخت مستقیم ارز به رژیم ایران نیستند.

"دژپسند" در مورد فرار مالیاتی نیز گفت: "بالغ بر ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به ثبت رسیده است".

براساس نظر کارشناسان اقتصادی، بالغ بر ٣٠ درصد از اقتصاد ایران را "اقتصاد پنهان" یا "اقتصاد زیرزمینی" تشکیل می‌دهد که رژیم توانایی کنترل آن را ندارد.

این میزان فرار مالیاتی در حالی است که شرکت‌های اقتصادی و نهادهای وابسته به سپاه تروریست پاسداران و بیت رهبری رژیم، مانند "آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح رژیم، ستاد  اجرایی فرمان خمینی، حوزه‌های علمیه و همه نهادهای وابسته به بیت رهبری رژیم" از هرگونه ارائه مالیات معاف هستند.