کوردستان میدیا

پنجشنبه 16 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شاخص فلاکت در ایران طی دو سال اخیر دو برابر شده است

17:48 - 22 تیر 1399

براساس آخرین آمار مرکز آمار رژیم ایران، شاخص فلاکت در ایران طی دوسال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

براساس این آمار ارائه شده از سوی رژیم ایران، شاخص فلاکت در اواخر سال ٩٨ در مقایسه با بهار سال ٩٧، با رشد ٢.٢ برابری، از ٢٠.٣ درصد به ٤٥.٤ درصد رسیده است.

"شاخص فلاکت" از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم بدست آمده و بصورت غیر مستقیم به ارزیابی سطح رفاه می‌پردازد.

براساس آمار مرکز آمار رژیم ایران در سال ٩٨،  نرخ تورم ٤١.٢ درصد بوده و نرخ بیکاری نیز ٢٦ درصد ارزیابی شده بود.

همچنین طبق آخرین آمار موسسه بین‌المللی "کاتو" در ١٥ مهر ماه ١٣٩٨، رژیم ایران در بین ٩٥ کشور اندازه‌گیری شده، با شاخص فلاکت ٧٥.٧ واحد، در رتبه ٩١ بیشترین شاخص فلاکت قرار دارد.

این در حالی است که در آمار دروغین رژیم ایران، شاخص فلاکت ٥٣.٢ واحد اعلام شده بود و ٢٢.٥ واحد با موسسه بین‌المللی "کاتو" اختلاف داشت.