کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شلیک موشک بر پیکر اقتصادی به کما رفته

19:19 - 29 شهریور 1397

خالد درویژه

١٧ شهریور ٩٧ مقرهای حزب دمکرات در کوردستان عراق هدف شلیک چند موشک زمین به زمین جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. چنین رفتار خشونت آمیز و ضدبشری رژیم و تجاوز به خاک کشوری همسایه و نقض آشکار حاکمیت ملی، جدای از بازتاب وسیعی از محکومیت چنین رفتاری، خود سندی عینی از تجاوزگری‌های جمهوری اسلامی در خصوص بی ثبات کردن منطقه بشمار می‌آید. موردی که دولت آمریکا به عنوان یکی از گزینه‌های مورد اشاره‌اش مبنی بر نقض روح برجام از طرف جمهوری اسلامی و دلیلی برای خروج خود از چنین توافقی به آن استناد کرده است.

از طرفی اقتصاد نه دولتی، نه خصوصی، هم دولتی هم خصوصی و رانتی و بی در و پیکر ایران که از ساختار غیرعلمی و من درآوردی رژیم رنج می‌برد و رانت خواری و فساد گسترده، اختلاس‌های نجومی، حاکمیت موسسات سایه بر ارگان‌های تولیدی اقتصادی پویا، نای نفس کشیدن از چنین اقتصادی را ربوده است. از طرف دیگر سیاست مداخله‌ جویانه رژیم در امور داخلی کشورهای منطقه و جهان، ایجاد فتنه و آشوب، تولید و آزمایش و شلیک موشک‌های بالستیک و دور برد برای تحقق سیاست‌های مداخله‌گرانه‌اش، جمهوری اسلامی را بیش از پیش در سطح بین الملل به حاشیه رانده، خود زمینه تحریم‌های گسترده و همه جانبه بین‌المللی را چه در گذشته و حال و چه در آینده در پی داشته و خواهد داشت.

اگر چه اصل ثابت شده، تعامل و همکاری نوع دوستانه و متقابل با دیگر کشورها و بکارگیری سیاست‌های تنش‌زدایی، فراهم کننده‌ی بستر مناسب و ضروری برای توسعه متوازن و پایدار اقتصادی است یا به عبارتی دیگر توسعه پایدار اقتصادی از مسیر و جاده آسفالت شده سیاسی عبور می کند، اما در واقع رفتارهای نابخردانه‌ی سران رژیم خلاف عمل به چنین اصل پذیرفته شده و جا افتاده‌ای می‌باشد.

وضعیت اسفبار اقتصادی، گرانی بی‌سابقه، دولار ١٥هزار تومانی، نرخ بالا و بی‌سابقه تورم افسارگسیخته و افزایش تصاعدی قیمت‌ها، افزایش سرسام‌آور بیکاری، نرخ منفی رشد اقتصادی، تعطیلی یکی پس از دیگری شرکت‌های تولیدی، خروج همه روزه و مستمر شرکت‌های خارجی از بازار ایران و... نتیجه سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی رژیم حاکم بر ایران است.

ثمرات تجارت باز و گسترده که قرار بود با توافق برجام برای ایران به ارمغان آورده شود، به دلیل توجه نکردن به درخواست‌های جهانی برای توقف پروژه موشکی و عدم دخالت در منطقه موجب خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها و حتا تحمیل تحریم‌هایی شد که به گفته ترامپ "تاریخ نمونه آنرا به چشم خود ندیده است"، تحریم‌های که پیش لرزهای آن هم اینک هم پیکر اقتصاد بحران زده ایران را به لرزه انداخته است.

آزاد سازی پول‌های هنگفت حاصل از توافق برجام که می‌بایست صرف برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصاد ایران می‌شد، صرف تامین منابع مالی بیشتر برای سیاست‌های مداخله‌جویانه بیشتر سپاه پاسداران و حمایت مالی گروه‌های تروریستی شد و اینک شلیک موشک، جسم نیمه جان و به کما رفته اقتصاد را با مرگ حتمی روبرو کرده است.