کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شهرستان بجنورد قربانی سیاست مرکزگرایی رژیم ایران است

13:40 - 28 مرداد 1398

کوردستان میدیا: بجنورد با بیش از ٣٠٠ هزار نفر جمعیت، به عنوان دومین شهر حاشیه‌نشین ایران ثبت شد.

"علیرضا باغچقی" عضو شورای شهر بجنورد گفتە است؛ خراسان جزو استان‌هایی است که بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را در کشور دارد، سهم این شهر کردنشین از اعتبارات بازآفرینی شهری که با هدف توانمند سازی نقاط محروم است بسیار ناچیز است.

"محسن موسوی" رئیس کمیسیون عمران و معماری رژیم گفت: شهرستان بجنورد دارای ٦٧٧ هکتار بافت ناکارآمد شهری و از آن ١٥٤ هکتار بافت فرسوده میانی و همچنین ٥٢٣ هکتار رینگ حاشیه شهری می‌باشد.

طبق گزارشات رژیم ایران ۳۰ الی ۳۵ درصد (۷۰ هزار نفر) از جمعیت ساکن در شهر بجنورد که تقریباً  ۲۱۷ هزار نفر جمعیت می باشد در محلات حاشیه‌نشین ساکن هستند.