کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای حکام: رژیم با توقف پروتکل الحاقی شک و گمان‌ها را نسبت بە صلح‌آمیز نبودن برنامە هستەایش بە یقین تبدیل کرد

07:57 - 12 اسفند 1399

روز دوشنبە، ١١ اسفند ماه با منتشر شدن محتوای بخشی از پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد که  پس از توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی رژیم ایران امکان تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

 رژیم با این اقدام شک‌ و گمان‌ها را نسبت بە صلح‌آمیز نبودن برنامە هستەایش را تبدیل بە یقین کردە است.

همزمان "رافائل گروسی"، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفتە است: "من قبلا اطلاع داده بودم که متوقف یا محدود کردن فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس در این مرحله تاثیر جدی بر توانایی آژانس برای گزارش در مورد اجرای تعهدات ایران خواهد داشت".

قرار است روز جمعه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه خود را منتشر کند و در آن تاکید کرده است که بدون اجرای پروتکل الحاقی نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای رژیم ایران را تایید کرد.

پیشتر نیز "محمد جواد ظریف"، وزیر خارجە رژیم  تاکید کردە بود،  حرکت غلطی را که اروپایی‌ها با حمایت از آمریکا در شورای حکام شروع کرده‌اند، باعث به هم ریخته شدن شرایط خواهد شد.