کوردستان میدیا

چهارشنبه 2 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ضبط و مصادره حدود ٥٠٠ رأس احشام دامداران در پیرانشهر

11:48 - 19 مرداد 1399

نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در ادامه غارت اموال و احشام مردم در کوردستان، ٤٨٨ رأس گوسفند دامداران را ضبط و مصادره کردند.

نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم ایران در محور "کوپر"، شش دستگاه "ایسوزو" حامل احشام دامداران را هنگام انتقال از شهرستان "پیرانشهر" به "سردشت"، مصادره کرده و چندین تن را نیز بازداشت کرده‌اند.

پاسدار تروریست "حسام صلاحی" فرمانده نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم ایران در شهرستان "پیرانشهر" ضمن تأیید این خبر، ارزش احشام مصادره شده را یک میلیارد و ٤٦٤ میلیون تومان اعلام کرد.

رژیم ایران در کوردستان به اشکال مختلف، منابع درآمد مردم کوردستان را مسدود کرده و اموال و احشام مردم را مصادره کرده و سپس اموال ضبط گردیده را به فروش می‌رساند.