کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

علی شمخانی: نشاط در چهره مردم ایران پیداست

13:37 - 30 مرداد 1398

کوردستان میدیا: دبیر شورای عالی امنیت رژیم ایران در سخنانی پیرامون اوضاع ایران گفتە است کە مردم ایران خیلی با نشاط هستند و آمریکا به اهداف خود نرسیده است.

روز گذشته بیست و نهم مرداد "علی شمخانی" طی سخنانی به دور از واقعیت مدعی شد: "اگر در خیابان‌‌های تهران قدم بزنید، خواهید دید که مردم ما چقدر بانشاط هستند و متوجه خواهید شد آمریکا به آنچه که می‌‌خواست، نرسیده است".

 گفتەهای روز گذشته شمخانی واکنش‌های زیادی را در بر داشته است.

شمخانی در حالی سخن از نشاط مردم ایران می‌زند، کە طبق دادە و آمارهای رژیم مردم ایران دچار بیماری‌های روانی گوناگون شدەاند.

تحقیقات موسسۀ آمریکایی گالوپ نشان داده است ایران و عراق جزو ۱۰ کشور غمگین جهان هستند.

ایران در هشت زمینه اصلی اقتصاد، کارآفرینی و فرصت ها، دولت، آموزش، سلامت، اطمینان و امنیت، آزادی های فردی و سرمایه اجتماعی جزو کشورهای قعر جدول است.

شادی و نشاط جامعه علاوه بر متغیرهای اقتصادی همچون فقر، نابرابری، امنیت اقتصادی و شغلی و متغیرهای فرهنگی و تاریخی و ذهنی با تصمیم گیری‌های سیاسی ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند.