کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فرار مغزها از ایران ادامە دارد

12:17 - 3 شهریور 1398

کوردستان میدیا: فرار نخبگان از ایران بدلیل نبود شایسته سالاری و ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه دارد.

بر اساس گزارشات منتشر شده، از ١٥٠ نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، فقط یک نفر در ایران باقی مانده است و مابقی از ایران مهاجرت کردەاند.

 مقصد اصلی این طیف نخبە آمریکا و کانادا بود است.

از دلایل اصلی فرار این نخبگان، می‌توان به نبود امکانات علمی-پژوهشی مناسب، شایسته سالاری، ایجاد فرصت شغلی و بکارگیری در سیاست کلی رژیم اشاره کرد.

"عباس میلانی"، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در این خصوص گفتە است: "فرار مغزها در چندین سال گذشته ٣٠٠ برابر جنگ ایران و عراق به ایران صدمه زده است".

"کارن خانلری"، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رژیم، با رد ناکارآمدی سیستم آموزشی رژیم، وضعیت اسفبار اقتصادی و عدم رونق اقتصادی را عامل اصلی فرار نخبگان دانست.

براساس گزارش "صندوق بین المللی پول"، در میان ٩١ کشور در حال توسعه، ایران رتبه نخست را در فرار مغزها دارد و سالیانه بیش از ١٥٠ تا ١٨٠ هزار نخبه از ایران فرار می‌کنند.

فرار نخبگان در ایران درحالی است که سیاست کلی رژیم بر اساس باور به ارزش‌های رژیم و ولایت نامشروع فقیه است و شایسته سالاری در سطح کلان کشوری وجود ندارد.