کوردستان میدیا

سه شنبه 19 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فرمانداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان بە آتش کشیدە شد

13:01 - 5 اسفند 1399

در پی کشتە شدن ١٥ تن از شهروندان کاسبکار در استان سیستان و بلوچستان از سوی نیروهای تروریستی رژیم مردم علیە این جنایت اعتراض کردند.

"عبدالـلە عارف" مدیر کمپین فعالان بلوچ در گفتگو با وب سایت "کوردستان میدیا" اعلام کرد: ''هم اکنون مردم سراوان بە خیابان‌ها آمدە و علیە رژیم شعار می‌دهند، همچنین مردم فرمانداری سراوان را بە آتش کشیدەاند".

طبق گزارشات رسیدە بە "کوردستان میدیا" نیروهای سپاه و انتظامی رژیم ایران بە سوی مردم تیراندازی می‌کنند.

اکنون وضعیت این شهر متشنج است.