کوردستان میدیا

جمعه 4 تیر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فرمانده هنگ سپاه تروریست پاسداران در زاهدان بە هلاکت رسید

11:46 - 10 تیر 1399

سازمان ''جیش العدل" طی اطلاعیەای منتشر کردە است فرماند هنگ سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران در منطقه "کورین" در یک عملیات بە هلاکت رسیدە است.

روز دوشنبە نهم تیرماه ١٣٩٩ سازمان جیش العدل اعلام کردە است در نزدیکی روستای "گلوگاه" واقع در اطراف شهر زاهدان فرمانده هنگ سپاه پاسداران در منطقه "کورین" را مورد هدف قرار داده‌اند.

سازمان "جیش العدل" اعلام کردە است در این عملیات فرمانده هنگ سپاه پاسداران به هلاکت رسیده است