کوردستان میدیا

چهارشنبه 18 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"فیفا" فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق کرد

13:14 - 13 خرداد 1399

فدراسیون جهانی فوتبال "فیفا"، فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل اصلاحات مغایر با قوانین این نهاد بین‌المللی به حالت تعلیق درآورد.

فدراسیون فوتبال ایران، اقدام به انجام اصلاحات در اساس‌نامه خود کرده که با هشداری "فیفا" مواجه گردیده و به رژیم ایران اعلام داشتند که اگر مغایرت اساس‌نامه فدراسیون فوتبال ایران با اساس‌نامه فیفا برطرف نگردد، در قبال آن تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد.

"فیفا" در این نامه به ٨٠ مورد نقض جدی اساس‌نامه فدراسیون جهانی فوتبال که از سوی فدراسیون فوتبال کشورها باید مورد قبول قرار گیرند، اشاره کرده است.

دخالت‌های سیاسی در فوتبال ایران و عدم استقلال این نهاد ورزشی از سیاست رژیم، یکی از نکات متناقض اسا‌نامه فدراسیون فوتبال ایران با فیفا می‌باشد.

سال قبل نیز فدراسیون فوتبال آسیا "AFC"، نام فدراسیون فوتبال ایران را بدلیل دخالت‌های سیاسی رژیم و تبعیض جنسیتی و عدم اجازه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها  را از رنکینگ خود حذف نمود.