کوردستان میدیا

شنبه 3 آبان 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قاچاق حکومتی رژیم کارخانه‌های داخلی را در آستانه تعطیلی قرار داده است

13:19 - 27 مهر 1399

مافیای رژیم ایران از طریق قاچاق سنگ آهن به خارج از ایران بسیاری از صنایع فولاد را به تعطیلی کشانده است.

رژیم ایران از طریق صادرات قاچاق سنگ آهن و مواد معدنی معادن شهرستان "تربت حیدریه" به کشورهای دیگر، بخش‌های اصلی کارخانه فولاد ذوب آهن اصفهان را به تعطیلی کشانده است.

در حالی که کارخانه فولاد "ذوب آهن" اصفهان با کمبود مواد خام و سنگ آهن روبروست، مافیای رژیم ایران از طریق "بندرعباس" و با قیمت بسیار کمتر اقدام به قاچاق این مواد می‌کند.

مسئول معدن شهرستان "تربت حیدریه" درخصوص عدم انتقال سنگ آهن و مواد خام به اصفهان اعلام کرد که هیچگونه مشکلی برای انتقال سنگ آهن به اصفهان ندارند.

مدیران گمرک رژیم در تهران نیزاز پاسخگویی در این خصوص طفره رفته که نشان دهنده اوج فساد و رانتخواری و همدستی مقامات ارشد رژیم در قاچاق در ایران است.

تاکنون بالغ بر ١٥ میلیون تن سنگ آهن از سوی رژیم ایران به قیمت ارزان به خارج قاچاق شده که قادر بود کسری مواد خام تولید داخلی را تامین نماید.

کارخانه فولاد ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل در غرب آسیا و بزرگترین تولید کننده مقاطع ساختمانی است.

صنایع فولاد رژیم ایران از سوی ایالات متحده آمریکا در لیست سیاه و تحریم قرار گرفته و رژیم که قادر به صادرات فولاد نیست از طریق خام فروشی سنگ آهن و مواد معدنی درصدد نقض تحریم‌های آمریکاست و در این راستا اقدام به غارت و چپاول معادن و منابع زیرزمینی ایران کرده است.