کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قاچاق چای خشک به تولیدکنندگان چای زیان فراوانی رسانده است

13:16 - 15 فروردین 1399

تولید چای خشک ایران ٢٥ درصد از ظرفیت واقعی خود کمتر است و واردات چای خشک از کشورهای خارجی ٦ برابر تولیدات داخلی است.

آمار اقتصادی در مورد تولید چای در ایران نشان دهنده آن است که در سال ٨٨ شمسی، میزان تولید چای در ایران سالیانه نزدیک به ١٧٠ هزار تن بوده و این میزان در افت و خیز فراوان در سال ٩٨ به ١٢٦ هزار تن کاهش یافته است.

براساس این آمار، میزان تولید چای در حال حاضر ٢٥ درصد از میزان استاندارد خود کمتر است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بدلیل آنکه حکومت نسبت به محصول چای بی‌توجه است، تولیدکنندگان این محصول دیگر رغبتی برای تولید آن ندارند.

از سوی دیگر قاچاق چای به ایران یکی از دلایل اصلی بی‌رونقی چای داخلی در ایران است.

براساس تحقیقاتی که در استان گیلان صورت پذیرفته است؛ دلایلی که تولید چای را با مشکل روبرو کرده است عبارتنداز: "مدیریت سیاسی، قاچاق چای، نبود نظارت حکومتی بر تولیدکنندگان چای، رفتار ناشایست با کشاورزان چای" و چندین علت دیگر.