کوردستان میدیا

چهارشنبه 18 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

متوسط رشد اقتصادی در دولت روحانی صفر درصد بوده است

12:23 - 13 خرداد 1399

براساس تحقیقات مرکز اطلاعات آمار رژیم ایران، در مدت زمان ٧ سال ریاست جمهوری "حسن روحانی"، رشد اقتصادی صفر درصد بوده است.

از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٨ شمسی، دولت "روحانی" از لحاظ اقتصادی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی رژیم هیچ رشدی به خود ندیده است.

این در حالی است که دولت "روحانی" در برنامه اقتصادی پنجم و ششم خود از رشد ٨ درصدی اقتصاد سخن به میان آورده بود.

بنا بر بررسی‌های مرکز اطلاعات آمار رژیم، در زمان ریاست جمهوری "حسن روحانی"، اقتصاد ایران هیچگونه رشدی نداشته است.

این آمار متناقض "روحانی" و مرکز اطلاعات آمار رژیم ایران نشان دهنده وضعیت اسفناک اقتصادی ایران است که مسئولان رژیم قادر به انکار فروپاشی اقتصادی رژیم ایران نیستند.

کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که یکی از صفات بارز "روحانی"، شانه خالی کردن از مسئولیت است و انتشار آمار تحریف‌آمیز اقتصادی دولت "روحانی" هیچ دردی از اقتصاد ما درمان نمی‌کند.