کوردستان میدیا

جمعه 4 تیر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مردم بە صورت خودجوش جنگل‌های ایلام را از بیماری "لوارنتوس" پاکسازی کردند

18:41 - 10 خرداد 1399

دوست داران و حامیان محیط زیست در اقدامی خود جوش درختان بلوط بخش کارزان شهرستان سیروان از آفت لورانتوس پاکسازی کردند.

دوستداران طبیعت و حامیان محیط زیست در شهرستان سیروان بطور خودجوش نسبت به قطع سرشاخه‌های آلوده به آفت لورانتوس اقدام نمودند.

روز جمعه، نهم خردادماه ۱۵۰ نفر از نیروهای سازمان‌های مردم‌نهاد حدود هزار هکتار از جنگل‌های منطقه را پاکسازی کردند.

این اقدام خود جوش با حضور اهالی روستاهای بخش کارزان  و دوستداران طبیعت  صورت گرفته و در این اقدام هزار هکتار از جنگل‌های بلوط منطقه را از آفت لورانتوس پاکسازی کردند.

"مخور" یا نام علمی آن "لورانتوس" یکی از آفت‌های مراتع و جنگل‌های منطقه زاگرس است که با اقدام به موقع و پاکسازی می‌توان از یک فاجعه محیط زیستی جلوگیری به عمل آورد.

گسترش آفت لورانتوس درختان بلوط کوه سیروان باعث خشکیدگی و از بین رفتن آنها شده و به شدت جنگل‌های استان ایلام را تهدید می‌کند که این حرکت زیبای دوستداران طبیعت الگویی مناسب برای حفظ و صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی می‌باشد.