کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مردم سردشت جهت پیشگیری از ژنوسایدی دوباره در این شهر هشدار دادند

17:20 - 17 فروردین 1399

رژیم ایران علی‌رغم این که در کنترل ویروس کرونا ناکام مانده، آغاز به دستور امور روزمره کرده است.

رژیم ایران هیچ اقدامی جهت پیشگیری از شیوع کرونا در کوردستان اتخاذ نکرده از همین رو مردم کوردستان  خود، کنترل شهرها را برعهده گرفته و شهرها را ضدعفونی کرده‌اند.

"وریا حسنپور"، یکی از اعضای شورای شهر سردشت گفته است، شهرستان سردشت به دلیل  مصدوم شیمیایی زمان جنگ رژیم ایران و عراق با مشکلات "حاد تنفسی" روبرو بوده و ویروس کرونا تهدیدی جدی علیه جان این افراد می‌باشد ولی از امکانات اولیه جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا محروم هستند.

وی همچنین گفته است، جهت پیشگیری از ژنوسایدی دیگر مردم سردشت نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه و سریع هستند و در ضمن این شهر با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه هستند.

این عضو شورای شهر همچنین گفته است، بیمارستان سردشت مرکز خدمات‌رسانی بە  سه شهر و قریب ٢٥٠روستا می‌باشد که با بحران کمبود تجهیزات پزشکی روبرو است.

خیرین این شهر برای پیشگیری از شیوع کرونا اقدام به تهیه تجهیزات پزشکی برای این بیمارستان نموده‌اند اما رژیم کمکی کافی بە مردم نکردە است.