کوردستان میدیا

دوشنبه 20 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسافران ایران از ارائه خدمات از سوی سیستم بانک جهانی محروم شدند

12:03 - 12 مرداد 1399

هیچ بانکی حاضر به انجام مبادلات بانکی با رژیم ایران نیست، ازین رو افراد ایرانی از ارائه خدمات بانکی در کشورهای دیگر محروم شده‌اند.

با افزایش تحریم‌های آمریکا و فرستادن بخشنامه توسط "FATF" به بانک‌های دنیا مبنی بر عدم ارائه خدمات به رژیم ایران، حتی بانک‌های روسیه و چین از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند.

"مجیدرضا حریری"، رئیس اتاق بازرگانی رژیم ایران و چین گفت: "هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین وجود ندارد و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی بدهد، از ارائه آن خودداری می‌شود".

دوم اسفند ٩٨، نهاد مالی بین‌المللی " FATF "، (نهاد اقدام مالی علیه پولشویی) رژیم ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و اخیرا این نهاد به سیستم های بانکی دنیا بخشنامه فرستاده که رژیم ایران پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.

رژیم ایران با نپذیرفتن شرایط " FATF" و پس از شش مرتبه تمدید مهلت برای تصویب لوایح پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و "CFT" (مقابله با تامین مالی تروریسم) در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته است.