کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

معترضان خراسانی دست به اعتراض عمومی زدند

12:47 - 28 مرداد 1398

کوردستان میدیا: صدها نفر از مردم شهرستان جاجرم که خواستار بکارگیری نیروهای بومی در ادارات این شهر هستند، دست بە تجمع اعتراضی زدند.

روز یکشنبه بیست و هفتم مرداد ماه، صدها نفر از جوانان جویای کار شهر جاجرم از توابع استان خراسان با برگزاری یک تجمع اعتراضی  خواستار بکارگیری نیروهای بومی در کارخانه‌ها و شرکت‌های منطقه شدند.

مردم و به‌ويژه جوانان تحصيل‌كرده بيكار شهرستان جاجرود به‌ شدت از به‌كارگيري افراد غيربومی در ادارات شهرستان ناراضی بوده و بارها اعتراض خود را به استاندار، فرماندار و ديگر مسئولان رژیم رسانده‌اند.

مردم جاجرم از جمله در موارد زیر به بخشدار غیربومی این شهر اعتراض دارند.

معضل عدم اشتغال‌زایی برای خیل عظیمی از جوانان منطقه که با منابع معدنی احاطه شده و دارای زمین‌های حاصلخیزی است، غیربومی بودن بخشدار جاجرم و عدم سکونت او در این شهر، واگذاری پیمانکاری ها به افراد غیربومی، عدم پرداخت مطالبات طولانی مدت پیمانکاران بومی، عدم التزام به پاسخگویی نسبت به خواسته‌های اقشار مختلف و عدم ساخت زیرساخت‌های رفاهی و تامین امکانات اولیه برای اکثر روستاها نارضایتی مردم را در پی داشتە است.

سیاست‌های مرکزگرایی و تبعیض آمیز رژیم ایران علیه ملیت‌های غیر فارس در این منطقه کردنشین به وضوح قابل رویت است.