کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ممانعت دستگاە قضایی رژیم از بازگشت سامسونگ و ال‌جی بە ایران

11:57 - 21 فروردین 1400

"سعید عمرانی"، معاون قضایی دادستان کل ایران در پاسخ بە سوال احتمال بازگشت شرکت‌های "ال‌جی و سامسونگ" بە بازار ایران گفته است، این دو شرکت در شرایط سخت مردم ایران را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند.

"عمرانی" تاکید کردە است به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.

سال گذشتە میلادی شرکت‌های "ال‌جی و سامسونگ کره‌جنوبی" که دو برند پرفروش لوزام خانگی در ایران هستند تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ، همکاری خود را با ایران قطع کردند وآخرین تابلوهای خود را از سطح شهرها جمع کردند.

بعد از خروج این دو شرکت از ایران، محصولات مونتاژ ایرانی جایگزین محصولات آن‌ها شدند کە بە گفتە مشتریان و کارشناسان در مقایسە با تولیدات "سامسونگ و ال‌جی" کیفیتی آن‌چنان ندارند.