کوردستان میدیا

سه شنبه 28 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

میلیتاریزه کردن شهرهای کوردستان ایران از سوی رژیم ایران

10:08 - 22 مهر 1398

کوردستان میدیا: بعد از اعتراضات مردم کوردستان ایران برای محکوم کردن حملات ارتش ترکیه علیه خاک و مردم کوردستان سوریه، رژیم ایران، شهرهای کوردستان را به شدت میلیتاریزه کرده است.

براساس گزارش رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، یکشنبه ٢١ مهرماه، نیروهای سرکوبگر رژیم  از جملە: "اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی"،  در میادین و خیابان‌های شهرهای کوردستان را مستقر شدە  و به مردمی که لباس کوردی پوشیده اجازه تردد ندادەاند.

همچنین به تجمع بیش از دو تن اجازه داده نشد و تجمعات مردم را متفرق کردند.

مناطقی از از شهرستان "سقز" که نیروی فراوانی در آن مستقر شده بودند عبارتنداز: "میدان دکتر قاسملو، میدان هەڵۆ، همچنین جاده‌های منتهی به این میادین".

همچنین نیروی کثیر نظامی و لباس شخصی، در میادین و خیابان‌های شهرستان "بوکان" مستقر شده‌اند، به گونه‌ای که به سختگیرانه ترین روش میلیتاریزه شده بود و براساس منابع ارسالی؛ تاکنون اینگونه نیروی نظامی در خیابان‌ها مستقرنشده بود.

در همین ارتباط؛ نیروهای سرکوبگر رژیم، شهرستان "اشنویه" را به شدت میلیتاریزه کردند و از تجمع مردم جلوگیری کردند.

همچنین در شهرستان‌های "سنندج" و "مریوان" نیز، نیروهای سرکوبگر و لباس شخصی‌های رژیم، با هدف جلوگیری از تجمعات مردم، این شهرها را به شدت میلیتاریزه کرده و خیابان و میدان‌های این شهر را با نیروهای خود محاصره کرده‌اند.