کوردستان میدیا

جمعه 9 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ناکامی رژیم ایران در کنترل کرونا و کنترل شهرها از سوی مردم

11:48 - 11 فروردین 1399

بعد از آنکه رژیم ایران بدلیل بی‌کفایتی در کنترل ویروس کرونا ناکام مانده، مردم ایران و بویژه مردم کوردستان کنترل شهرها را برعهده گرفته و شهرهای خود را ضدعفونی می‌کنند.

رژیم ایران برای کنترل شهرها دست به دامان مردم شده تا از این بحران گذر کرده و مردم نیز به خوبی درک کرده‌اند که جان آنان برای رژیم هیچ ارزشی ندارد و خود باید به فکر نجات خویش باشند.

مردم ایران و بویژه مردم کوردستان بصورت داوطلبانه تردد و کنترل شهرها را به دست گرفته و با هزینه شخصی اقدام به ضدعفونی شهرها می‌نمایند.

در چنین شرایطی که مردم ایران و کوردستان با بحرانی عظیم روبرو گشته‌اند، رژیم هیچ برنامه‌ای برای کنترل ویروس کرونا و محافظت از مردم نداشته و قادر به برداشتن باری از روی دوش آنان نیست.

مردم سراسر ایران و کوردستان در اقدامی انساندوستانه بدلیل تعطیلی بازار و مغازه‌ها و ضرر ناشی از این تعطیلی به بازرایان، از دریافت اجاره‌بها و کرایه مغازه‌های خود صرف نظر کرده‌اند.

در مقابل نیز بانک‌های رژیم نیز در چنین شرایطی، بدهی مردم به بانک‌ها را بدون اجازه از حساب آنان برداشت و به سرقت می‌برند.

انتقال ویروس کرونا از چین به ایران و انتشار آن در سراسر ایران و کوردستان، دامی بود که رژیم برای مردم ایران پهن کرده بود، اما اینک در دام خویش افتاده و کنترل وضعیت از دست رژیم خارج شده و مردم خود از شهرها و جان خود محافظت می‌کنند.