کوردستان میدیا

دوشنبه 18 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نخستین حملە اسرائیل بە سوریە پس از آغاز ریاست جمهوری "بایدن"

11:00 - 3 بهمن 1399

سحرگاه جمعە، ٢٢ ژانویە ٢٠٢١، جنگندەهای ارتش اسرائیل چندین موشک را بە نزدیکی استان "حما" در مرکز "سوریە" جایی کە اکثر گرو‌ه‌های وابستە بە رژیم ایران در این مناطق حضور فعال  دارند را شلیک کردە است.

هنوز آمار دقیقی از کشتە یا زخمی شدن کس یا کسانی از سوی هیچ سازمان یا نهادی منتشر نشدە است.

بامداد روز چهارشنبە گذشتە نیز ، خبرگزاری وابسته به رژیم سوریه "سانا"، گزارش دادە بود، طی حملات هوایی ارتش اسرائیل بە مواضع شبه‌نظامیان ایرانی و عراقی در مناطقی در شهرهای "دیرالزور و البوکمال سوریه" ١٦ نفر از این شبەنظامیان کشتە شدند.

ساعاتی بعد از اعلام این خبر "آسوشیتدپرس" اعلام کرد، در نتیجە این عملیات مرگبار اسرائیل بە مواضع ایران در سوریە ٥٧ نفر از نیروهای وابستە بە رژیم بە هلاکت رسیدند.

در سال‌های اخیر اسرائیل چندین حمله در خاک سوریه علیه مواضع نیروهای نزدیک به رژیم ایران انجام داده اما به ندرت مسئولیت آنها را رسما بر عهده گرفته است.

 این حمله اولین حمله اسرائيل به سوریه پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکاست.