کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نشستی در رابطه با مسئله کورد ایران در واشنگتن برگزار شد

09:59 - 11 اسفند 1398

روز چهارشنبه، هفتم اسفند، انستیتوی کورد واشنگتن در رابطه با مسئلە کورد ایران نشستی با حضور محققان، سیاستمداران و شخصیت‌های آکادمیک کورد و آمریکایی در این شهر برگزار کرد.

در این نشست نماینده احزاب کوردستان ایران در آمریکا سخنان خود را ارائه دادند و سپس به سوال‌های حاضرین پاسخ دادند.

"آرش صالح"، نماینده حزب دمکرات کوردستان ایران در سخنان خود وضعیت ایران، کورد و کوردستان را تحلیل کرد.

وی بیان داشت کە کوردهای ایران از آمریکا درخواست دارند این کشور در سیاست خارجی خود به مسئلە کورد اهمیت بیشتری بدهد.

"آرش صالح" در بخشی از سخنانش اظهار داشت، رژیم ایران با چندین بحران شدید مواجه است، اکنون  وضعیت اقتصادی در اسفبارترین سطح خود قرار دارد و مردم رژیم را مسئول تمام این مشکلات و فساد سیستماتیک ایران می‌دانند.

وی همچنین افزود، اعتماد عمومی به مسئولین رژیم ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته و مردم هیچ باوری به این رژیم ندارند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، یکی از موضوع های مهم این نشست بود که نماینده‌های احزاب کوردستان در این نشست به صورت همصدا اعلام کردند که مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، نقطه عطفی مهم در راستای توسعه سیاسی در کوردستان ایران است و همه احزاب در تلاش برای اتحاد و برنامه جامع و مشترک هستند.

نماینده حزب در این باره بیان داشت، این مرکز می‌تواند اساسی برای سیستم کارآمدی در آینده باشد که حافظ آسایش و امنیت کوردستان باشد.   

در ادامه "آرش سالح" افزود، به نفع آمریکاست تا با اهمیت دادن به احزاب کورد به نسبت ایران پنجره‌ای نو به روی خود باز کند.

نماینده حزب دمکرات همچنین بیان داشت، ارتباط آمریکایی‌ها با کوردهای ایران، می تواند سبب شناخت مفاهیم بیشتری در باره وضعیت ایران باشد و همچنین نیروی بیشتری به سیاست خارجه آمریکا در منطقه ببخشد.

در ادامه "صلاح بایزیدی"و "کامران بالنور"، در رابطه با وضعیت اقتصادی و سیاسی کوردستان سخنانی را ارائە دادند.