کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نظامیان اسرائیلی: دولت بایدن نباید بە توافق برجام بازگردد

12:07 - 12 اسفند 1399

شمار زیادی از نظامیان و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در مورد احتمال بازگشت آمریکا بە توافق برجام بە دولت این کشور هشدار دادند.

نشریە "واشنگتن فری بیکن" در گزارشی و بە نقل از مقامات نظامی اسرائیلی نوشت: "نزدیک به ۲ هزار مقام نظامی اسرائیلی به دولت بایدن در مورد پیوستن مجدد به توافق هسته ای با رژیم اسلامی ایران (برجام) هشدار دادند که، تلاش‌های فعلی می تواند باعث ایجاد یک "مسابقه گسترده تسلیحات هسته ای" در سراسر خاورمیانه شود.

پیشتر "بنیامین نتانیاهو"، نخست‌وزیر اسرائیل، توافق سال ٢٠١٥ با رژیم ایران را محکوم کرده بود و همچنین هشدار دادە بود کە بازگشت دوبارە آمریکا بە این توافق، دسترسی رژیم ایران به بمب اتمی را تسهیل می‌کند.

مقامات آمریکایی در همین مورد گفتەاند، شرط بازگشت بە توافق برجام، اجرای کامل مفاد پروتکل الحاقی از سوی رژیم ایران است.