کوردستان میدیا

یکشنبه 28 دی 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نماینده حزب دمکرات در نشست رهبری سازمان ملت‌های بدون دولت شرکت نمود

16:12 - 24 آذر 1398

کوردستان میدیا: ٣١مین نشست رهبری سازمان ملت‌های بدون دولت (UNPO)، با حضور دکتر "علی عبدیلزاده"، جانشین روابط بین‌المللی حزب دمکرات کوردستان ایران و نماینده حزب دمکرات در این سازمان، برگزار شد.

آغاز این نشست که در روزهای ٢٢ و ٢٣ آذر ماه برگزار شد، با پسند نمودن روال کاری نشست شروع و سپس دبیرکل سازمان ملت‌های بدون دولت گزارش شش ماه گذشته خویش را تقدیم حضار کرد.

در این گزارش، ضمن تاکید بر جایگاه سازمان ملت‌های بدون دولت در سطح جهانی، مبحث مهمی در مورد استراتژی کلی برای بهتر صورت دادن امور این سازمان ارائه شد.

در بخش دیگری از این نشست، گزارش کار و فعالیت سال ٢٠١٩ میلادی از سوی اعضای رهبری سازمان ملت‌های بدون دولت تقدیم شد.

سپس برنامه و فعالیت سال آینده سازمان مورد توجه قرار گرفت که بعد از بررسی و تشریح، از سوی دسته رهبری تایید شد.

بخش پایانی نشست برای بحث بر سر تقاضای اعضای چند جریان در سازمان ملت‌های بدون دولت و برنامه ریزی برای کنگره سازمان در سال ٢٠٢٠، اختصاص یافت.

این نشست بعد از دو روز کار مداوم، با موفقیت به اتمام رسید.