کوردستان میدیا

جمعه 26 بهمن 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هاکپار و حزب دمکرات با هم دیدار کردند

17:31 - 14 آذر 1397

کوردستان میدیا: حزب حق و آزادی‌(هاکپار)، با حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کرد و سیاست و مبارزه‌ی حزب دمکرات را ارج نهاد.

روز سه‌شنبه، سیزدهم آذر ماه، "رفیق کاراکوچ"، رئیس حزب حق و آزادی (هاکپار)به رهبری هیئتی از این حزب، با هیئت اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کرد و از سوی هیئت حزب بە سرپرستی "مصطفی هجری"، مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران، مورد استقبال قرار گرفت

"رفیق کاراکوچ "، رهبر حزب حق و آزادی‌(هاکپار)، در رابطه با وضعیت کلی، وضعیت باکور کوردستان و چارچوب و فعالیت حزب خود سخنانی را ایراد نمود.

وی همچنین در رابطه با اینکه مسئله‌ی کورد و حقوق ملی‌اش برای ما هدف اول است و تلاش می‌کنیم از طریق تثبیت فدرالیزم در ترکیه حقوق و آزادی‌های کورد را تامین کنیم سخن گفت. سپس به این موضوع اشاره کرد که آن‌ها به عنوان حزبی رسمی و قانونی در نظر دارند به گونه‌ای صلح‌آمیز مبارزه و فعالیت خود را ادامه دهند.

کاراکوچ ، سیاست، مبارزه و فعالیت حزب دمکرات کوردستان ایران را مورد قبول دانست و آن را ارج نهاد.

سپس، مصطفی هجری، مسئول اجرائی حزب دمکرات در رابطه با وضعیت ایران، جمهوری اسلامی و کورد در روژهلات سخنانی را ایراد نمود و اعلام کرد که وضعیت زندگی و آزادی‌های مردم در ایران اسفناک است و امید و فرصتی برای زندگی باقی نمانده است. دلیل این موارد را نیز جمهوری انحصار طلب و خودکامه‌ی جمهوری اسلامی دانست. بیکاری، فساد و زورگویی ، امروز بیشتر از هر زمانی آشکارتر و وسیع‌تر است، بنابراین نارضایتی‌های مردم به شیوەهای گوناگون همچون تظاهرات، اعتصاب و ... بیشتر از پیش دیده می‌شود و گریبان رژیم را گرفته است.

هجری در سخنانش به دخالت‌ها و آشوب‌گری‌های رژیم ایران و تلاش جهت کناره‌گیری از جهان و منطقه، به ویژه تلاش‌های آشکار و مخفیانه این رژیم جهت پیشگیری و تضعیف مسئله‌ی کورد در هر چهار بخش کوردستان اشاره کرد.

مسئول اجرائی حزب دمکرات به فشارهای جهانی و منطقه‌ای وارد بر رژیم ایران اشاره کرد که دلیل آن را نیز سیاست‌های نادرست رژیم ایران دانست.

مسئول اجرائی حزب دمکرات در بخشی دیگر از سخنانش، به مبارزه و فعالیت کورد در کوردستان روژهلات اشاره کرد. وی از تشکیل مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران و تلاش برای همکاری با حزب و سازمان‌های ایرانی و ایجاد تفاهمنامه‌ی ده حزب و سازمان سیاسی سخن گفت و اتحاد و حمایت از سوی مردم را شرط اساسی موفقیت دانست.

در پایان هر دو طرف بر ادامه‌ی ارتباطات و مبارزه‌شان تاکید کردند.