کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هزینه خانوارها در ایران ٣٤ درصد افزایش یافت

17:11 - 3 مهر 1399

هزینه خانوارها در ایران، در شهریور ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از ٣٤ درصد افزایش یافته است.

روز چهارشنبه دوم مهر ماه مرکز آمار رژیم ایران اعلام کرد  شاخص تورم در شهریور ماه نسبت به سال گذشته ٣٤.٤ درصد افزایش یافته است، همچنین نسبت به مرداد ماه سال جاری  چهار درصد افزایش یافته است.

 بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار رژیم نرخ تورم سالانه ٢٦ درصد شده است.

این افزایش هزینه‌ها در بازار بیش از این مقدار برای خانوارها تحمیل می‌شود.

در این راستا "اصلانی" عضو هیات مدیره کانون عالی کار گفت: "اختلاف میان هزینه‌های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده است".

کارگران که قربانیان اصلی گرانی و تورم هستند با حقوق‌ کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی‌تواند زندگی کند.

با حقوق کارگری، یک کارگر بعد از ۲۰۰ سال هم نمی‌تواند یک خانه بخرد.