کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هزینه سالانه شیر و گوشت برای هر ایرانی ١٨٢ کیلوگرم است

17:31 - 6 آبان 1399

هزینه سالانه مصرف شیر و گوشت برای هر ایرانی ١٨٢ کیلوگرم و معادل ٣٢ درصد حقوق یک کارگر است.

براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی رژیم، سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخم مرغ و عسل برای هرایرانی ١٨٢ کیلوگرم و معادل ٣ میلیون و ٢٥٢ هزار تومان است.

براساس قیمت متغیر اقلام نامبرده، هر خانوار ٣ نفری در ایران سالانه حدود ١١ میلیون تومان هزینه این پنج قلم می‌نمایند.

با درنظر گرفتن حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومانی کارگران، این اقلام بالغ بر ٣٢ درصد حقوق سالانه یک کارگر را به خود اختصاص می‌دهند.

۲۶.۲ درصد مردم در یکسال گذشته هرروز شیر مصرف کرده‌اند. 

طبق آمارهای رژیم ایران  ۸.۲  درصد از خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته گوشت قرمز مصرف نکرده اند.