کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هنرمندان کورد هجوم به کوردستان سوریه را محکوم کردند

10:59 - 18 مهر 1398

کوردستان میدیا: هنرمندان "شوان پرور" و "ناصر رزازی"، پیام‌های جداگانه‌ای را در مورد هجوم ارتش ترکیه به کوردستان سوریه منتشر کردند.

متن پیام‌ها بدین شرح است:

ناصر رزازی:

"مردم ستم دیده کورد در داخل و خارج کوردستان، هجوم به کوردستان سوریه، یورش به آزادی و دمکراسی است، هجوم به رعایت موازین حقوق بشر است، هجوم به ملتی تحت ستم است که سالهاست برای حقوق روای خود مبارزه می‌کند.

ما باید این تجاوز و هجوم دولت ترک را محکوم کرده و تنها راه موفقیت ما، اتحاد همه احزاب و مردم کورد است".

شوان پرور:

"ای ملت کوردستان در کوردستان وسراسر جهان، ای دوست و یاوران ملت کورد در جهان، این را خوب بدانید که ملت کورد برای "دوستی، مردانگی، آشتی و دمکراسی" می‌جنگد.

این جنگ در برابر ظالمان و اشغالگران است و کوردستان را صدها سال است که پارچه پارچه کرده‌اند.

در هر کدام از بخش‌های کوردستان، مبارزاتی برای آزادی صورت پذیرد، ترکیه از هر طریقی شده خود را آماده یورش به آن می‌کند.

دختران و پسران کورد، با جان و دل از کوردستان محافظت می‌کنند، بدون آنکه فرقی داشته باشد متعلق به کدام احزاب باشند".

ارتش ترکیه از دیروز حملات خود به کوردستان سوریه را آغاز کرده و شهرهای مختلف این بخش از کوردستان را مورد هجوم توپباران و بمباران جنگده‌های خود قرار داده و تا کنون ٥ شهروند غیر نظامی و ٣ تن از نیروهای سوریه دمکراتیک به شهادت رسیده‌اند و شماری نیز زخمی گشته‌اند.