کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیئتی از حزب دمکرات با رئیس گروه حزب "N-VA" دیدار کردند

13:02 - 4 آبان 1398

کوردستان میدیا: هیئتی از حزب دمکرات کوردستان ایران با "پیتر دروور"، عضو پارلمان فدرال بلژیک و رئیس گروه "آلیانس نوین فلمان" N-VA در پارلمان، از پارلمان این کشور بازدید کردند.

پنجشنبه، دوم آبان ماه ١٣٩٨خورشیدی، "حسام دستپیش"، نماینده حزب دمکرات در اتحادیه اروپا، همراه با "آزاد کوردی"، نماینده کمیته حزب در بلژیک، در اداره مخصوص "پیتر دروور" در پارلمان بلژیک نشستی برگزار کردند.

هدف از این دیدار، محکم‌تر کردن روابط و آشنایی بیشتر با مسئله کورد و بویژه مسئله کورد در کوردستان ایران و احزاب اروپایی و همچنین دادن اطلاعات لازم، در مورد وضعیت ملت کورد در ایران و شخصیت و احزاب اروپایی بود.

نقض حقوق ملی ملت کورد به شیوه‌ای سیستماتیک از سوی رژیم ایران، نقض حقوق بشر در اکثر موارد و همچنین وضعیت زندانیان سیاسی کورد و کشتن و زخمی نمودن مستمر کولبران و کاسبکاران کورد در مرزها، بارزترین موضوعات نماینده حزب دمکرات با رئیس گروهی حزب N-VA در پارلمان بلژیک بود.

"پیتر دروور"، ضمن ابراز خشنودی از دیدار با هیئت حزب، بر رفتار و سیاست دشمنانه رژیم ایران در مورد مسئله ملیت‌ها در این کشور تاکید و اشاره کرد که خود تحریف‌های رژیم ایران برای به حاشیه راندن مسئله کورد را دیده‌اند و با تاکید بر استمرار روابط فی ما بین، قول ادامه همکاری‌ها در این مورد را داد.

آلیانس نوین فلمان N-VA، بارزترین حزب سیاسی بلژیک است و بعنوان حزب ناسیونالیست فلمان در بلژیک شناخته شده است، این حزب همواره از مسئله کورد بعنوان یک ملت حمایت کرده است.