کوردستان میدیا

جمعه 20 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وضعیت سلامت "بوکان" بحرانی است

17:43 - 5 فروردین 1399

با گسترش ویروس کرونا در کوردستان و ناکارآمدی رژیم ایران در قبال کنترل بحران این بیماری و  کارکرد اشتباه رژیم موجب شیوع بیشتر بیماری در میان مردم شده است. 

بی مسئولیتی مسئولین بهداشت در بیمارستان بوکان مردم را در ورطه خطرناکی قرار داده است.

بر اساس اطلاعات رسیده از شهر بوکان، اقدامات ناکارآمد مسئولین رژیم باعث نگرانی مردم شهر بوکان شده است.

بنا بر اطلاعات رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان میدیا" رئیس و یکی از پزشکان بیمارستان بوکان، بیماران مبتلا به ویروس کرونا را بدون بهبودی ترخیص می‌کنند و این اقدام موجب انتشار ویروس در جامعه می‌شود.

از سوی دیگرکمبود تجهیزات پزشکی برای بیماران و همچنین کمبود لباس مخصوص حفاظت فردی در بخش‌های بیمارستانی،  پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه کرده‌است.

همچنین دارو، ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای پزشکان و پرستاران تامین نمی‌شود.