کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ویرانی در اوج فساد

19:24 - 15 اسفند 1398

کریم پرویزی

سیستم استعمارگری حاکم بر ایران، در برابر بیماری ویرانگر کرونا، نه تنها به یاری مردم نشتافته و شبکه بهداشت مجهزی احداث ننموده که به داد مردم برسد، بلکه خود به منشأ انتقال این بیماری مبدل گشته و با تصمیمات قرون وسطایی و ضد بشری خود هم از طریق ماهان ایر کرونا را به ایران وارد کرده و هم از راه قرنطینه نکردن قم، این ویروس را در همه ایران منتشر نمود.

اینک سراسر ایران را کرونا در بر گرفته و تمامیت جامعه ایران در برابر تهدید کرونا قرار دارند و اجتماع خود به مقابله با این بیماری به پا خواسته است.

رژیم تنها در حال محافظت از افراد نزدیک و مسئولان خود بوده و سپاه پاسداران نیز مافیای فساد به راه انداخته تا وسایل بهداشتی و ضدعفونی تقلبی به مردم قالب نماید!

اکنون تمام جامعه ایران با تهدید کرونا روبرو بوده و هیچ امیدی به سیستم بهداشت حکومت نداشته و خود در تلاش برای نجات جان خویش هستند. در این اوضاع که افکار عمومی در ایران به کرونا مشغول گشته، جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف در حال فساد است که بعد از گذر از ویروس کرونا نیز جامعه ایران آسودگی به خود نخواهد دید.

در این ایام، بدلیل آنکه رژیم شروط بین‌المللی را نپذیرفت، ایران به لیست سیاه سیستم جهانی مبارزه با پولشویی اضافه و اتخاذ این تصمیم، اقتصاد و بازرگانی ایران را هرچه بیشتر نابود خواهد نمود.

آژانس انرژیِ هسته‌ای در آخرین گزارش خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی به سرعت در حال ذخیره‌سازی اورانیوم بوده و سه سایت هسته‌ای مخفیانه دارد که اجازه دسترسی به این سایت‌ها را به آژانس نداده است!

در حالی که رژیم ایران هم پرواز هواپیماهای ماهان ایر به چین را متوقف نکرده و مداوم مشغول نقل و انتقال وسایل نامعلوم است و در همان حال نیز سیستم بهداشت جهانی اعلام کرد که این رژیم در کنترل بیماری کرونا با شکست مواجه شده و آمار آن نیز غیرواقعی و نادرست است!

در شرایطی که فضای روانی کرونا، با سکوت در حال گذر است، رژیم ایران در روزها و ماه‌های آینده با تحریم‌ و فشارهای بیشتری مواجه خواهد بود و وضعیت معیشتی مردم نیز بیشتر به خطر خواهد افتاد.

در حالی که جامعه با دگرگونی عمیقی روبرو بوده و کرونا توان جامعه را بریده، هر سیستم دیگری، حتی سیستمی دیکتاتوری مانند چین، در فکر نجات جامعه بوده و همه امکانات خویش را برای محافظت از جامعه بکار گرفته، تا از این بیماری نجات یابد. اما رژیم ولایت فقیه هیچ تشابهی با سیستم‌های دیکتاتوری دیگر ندارد و در اوج بدبختی مردم، به ویرانگری‌های خویش ادامه داده و آینده ایران را هرچه بیشتر به سمت فلاکت سوق می‌دهد.

کرونا شاید در کشورهای دیگر زندگی مردم را با خطر مواجه سازد و سپس با مقابله همه جانبه، از این بیماری گذر کرده و به مرحله آسایش و آرامش برسند. اما در ایران بعد از گذر کرونا، آرامشی وجود نخواهد داشت و از هم اکنون رژیم ولایت فقیه در حال نابودی ایام و ماه‌های بعد از سپری کردن بیماری کرونا است.

سرچشمه فلاکت جامعه ایران، رژیم استعمارگر حاکم بوده و تنها با خشکاندن ریشه‌های این رژیم و به آتش کشیدن جنازه رژِیم، مردم ایران می‌توانند که به آرامش برسند.