کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پرستاران ایران را ترک می‌کنند

12:45 - 17 مرداد 1398

کوردستان میدیا: وجود مشکلات استخدام پرستاران و پرداخت نکردن حقوقشان موجب مهاجرت این قشر به کشورهای اروپایی می‌شود.

"اصغر دالوندی" رییس‌کل سازمان نظام پرستاری  رژیم ایران بیان کردە است: "هر روز مهاجرت پرستاران از ایران زیادتر می‌شود این در حالیست کە کشور نیاز مبرم به استخدام۱۵۰ هزار پرستار دارد."

در تاریخ دوازدهم مرداد ماه،جمعی از پرستاران مشهدی برای پیگیری مطالبات صنفی خود از جمله ۱۶ ماه کارانه معوق، مقابل ساختمان استانداری مشهد دست به اعتراض زده بودند.

بە گفتە معترضان هم اکنون معاونت درمان دانشگاه به جذب پرستاران شرکتی روی آورده و این گونه جذب نیرو به شدت در حال افزایش است.

پرستاران شرکتی از دریافت مزایای سایر پرستاران محروم هستند و این  در حالی اسی که هم اکنون پرستاران به صورت استخدامی، پیمانی و تبصره به کار گرفته می شوند و  جذب شرکتی پرستاران معنایی ندارد.

رییس هیات مدیره انجمن کاریابی‌های بین‌المللی سال ٩١ اعلام کرد کە  ٢ هزار پرستار فقط در سال ٩٠ از ایران خارج شده‌اند، اما هیچ عدد و رقمی از این مهاجرت‌ها موجود نیست. 
حقوق یک پرستار در سال ٩١ در ایران در بهترین حالت حدود ٦٠٠ هزار تومان یعنی معادل ٤٠٠ دلار است، اما همین میزان در کشورهای پیشرفته حدود ٤ هزار دلار است و همین  حقوق کم سبب اشتغال در خارج از کشور، ترک شغل، تغییر شغل و در نهایت خانه نشینی پرستاران می شود.