کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تشکر و قدرانی کمیتە برگزار کننده مراسم یادبود ٣٠ ساله ترور دکتر قاسملو

18:21 - 22 تیر 1398

کوردستان میدیا: کمیته برگزار کننده مراسم یادبود ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش، با هدف قدردانی از وظیفه شناسی و زحمات برگزارکنندگان و حضار این یادبود، تقدیرنامەای منتشر نمود.

متن پیام به این شرح است:

هموطنان مبارز ساکن اروپا!

هم میهنان آزادیخواه!

چند سال قبل، زمانیکە حزب دمکرات کوردستان ایران مرحله جدیدی از مبارزات خودررا اعلام نمود و دوباره امید به به جامعه  کوردستان بازگشت، "راسان" چه مانند "گفتمان" و چ مانند "عمل"، از "شاخ" به "شار" سرازیر شد و ایده  شروع "راسان تاراوگه" به میان آمد.

از ابتدای سال٢٠١٩ میلادی، ارگان تشکیلات حزب دمکرات در خارج از کشور تصمیم گرفت، نخستین قدم در راسان تاراوگه را به یادبود ترور دکتر "عبدالرحمن قاسملو"، سیاستمدار نامی کورد و رهبر قاطع و کاریزماتیک حزب دمکرات، در ٣٠امین سالگرد شهید بودنش اختصاص دهد.

بدین منظور کمیتەای چند نفری تشکیل شد، تا هم آماده کاری برای انجام دادن راهپیمایی و اجتماعی عظیم در شهر "بروکسل"، پایتخت بلژیک و هم وظیفه برگزاری را به دست بگیرد، این کمیته ضمن تعیین برنامەهای لازم، از تشکیلات حزب دمکرات و همه کوردان مبارز و آزادیخواه تقاضا کرد تا با شرکت در این راهپیمایی و تجمع بروکسل، شور و شعف بیشتری به این مراسم ببخشند.

با خوشحالی؛ صدها نفر از تشکیلات و هواداران حزب دمکرات کوردستان ایران و آزادیخواهان کورد و شخصیت و هنرمند شایسته، به تقاضای کمیته آماده کاری جواب مثبت داده و از مناطق دور و نزدیک به بروکسل آمدند و روز ٩جولای ٢٠١٩،با سر دادن شعار، چندین خیابان را رد کردند و در آخر در مقابل کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا گردهم آمدند، تا هم یاد و نام شهید "دکتر قاسملو" و شهید "عبدالله قادری آذر"  را زنده نگه دارند، هم تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

این راهپیمایی و تجمع هواداری، به عنوان اولین قدم "راسان تاراوگه"، از یک طرف سبب خوشحالی رهروان راه آزادی بود و از طرفی دیگر ترس در دل دشمن بوجود آورد.

هر چند این حرکت بزرگ "سیاسی_ هواداری" بدون کمبود و مشکل نبود، اما بعنوان نخستین قدم، دستاورد و موفقیت در پی داشت و نشان داد که تصمیم دسته جمعی همیشه می‌تواند موفقیت به ارمغان آورد و به اهدافش برسد.

بعنوان کمیته برگزاری، به همه کسانی که با طرق مختلف ما را همکاری کردند و باعث بهتر برگزارشدن کارناوال شدند از صمیم قلب تشکر می‌کنیم و از همه کسانی که به استقبال این فراخوان آمدند با حضورشان حماسەای خلق کردند که برای همیشه در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ی ملتمان نوشته شود.

تا رسیدن به اهداف حزب دمکرات و ملت کورد، "راسان تاراوگه" ادامه دارد.

موفقیت و آبادی برای ملت و وطن

کمیته ی ویژە یادبود ٣٠امین سالیاد دکتر قاسملو و یارانش

١٢ جولای ٢٠١٩