کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

چهار نهاد روسی و چینی از سوی آمریکا تحریم شدند

11:03 - 6 آذر 1399

آمریکا در تازەترین اقدام خود چهار نهاد روسی و چینی مرتبط با برنامە موشکی رژیم را تحریم خواهد کرد.

بە گفتە "الیوت آبرامز"،‌ نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چهار نهاد روسیه و چین، مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد.

"آبرامز" که در یک رویداد مجازی موسسه‌ بیروت، سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت، علاوه بر این در هفته‌های آینده تحریم‌های بیشتری در ارتباط با برنامه‌های تسلیحاتی، جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و حقوق بشر علیه تهران اعلام خواهد شد.

روز چهارشنبه "حسن روحانی" رئیس جمهوری رژیم گفتە بود کە،  اقدامات دولت ترامپ علیه ایران ضدحقوق بشری و تروریستی است و خواستار جبران خساراتی کە بە گفتە او ناشی از سیاست‌های نادرست دوران چهارساله ترامپ در قبال ایران بودە است، شد.

دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود با انتقاد تند از توافق برجام، نه تنها از آن خارج شد، بلکه سیاست حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی در پیش گرفت.